Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Mielcu za 2019 r.
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Mielcu za 2019 r.
07.07.2020 więcej
Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Mielec za 2019 r.
Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Mielec za 2019 r.
07.07.2020 więcej
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Mielcu
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Mielcu
09.05.2019 więcej
Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Mielec
Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Mielec
09.05.2019 więcej
Projekty Uchwał budżetowych
Projekty Uchwał budżetowych
27.11.2018 więcej
Projekty Uchwał WPF
Projekty Uchwał WPF
27.11.2018 więcej
Budżet miasta Mielca
Budżet miasta Mielca
06.08.2018 więcej
Informacja z art. 37 UFP, wykaz ulg, odroczeń, spłata na raty
Informacja z art. 37 UFP, wykaz ulg, odroczeń, spłata na raty
06.08.2018 więcej
Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art.60 UFP
Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych o których mowa w art.60 UFP
06.08.2018 więcej
Opinie, uchwały RIO
Opinie, uchwały RIO
06.08.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się