2016-02-05

Młodzieżowa Rada Miejska

Protokół z posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu - informacja o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2015 r. - w załączniku.

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2015 roku w sprawie listy osób uprawnionych do kandydowania na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu - w załączniku.

 

Składy Okręgowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 6 listopada 2015 r. - w załączniku.

 

Zarządzenie Nr 282/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu oraz powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Zarządzenie Nr 267/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

 

Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie kandydata na koordynatora Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

 

Uchwała Nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

Załączniki

  Protokót z posiedz...j w Mielcupdf 913,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie Miejs... w Mielcu.pdf 235,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Składy Okręgowych...1.2015 r..pdf 374,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się