Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z rocznej działalności Mieleckiej Rady Seniorów za 2019
Sprawozdanie z rocznej działalności Mieleckiej Rady Seniorów
za rok 2019.
10.02.2020 więcej
Uchwała NR 10/MRS/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2015-2019
Uchwała NR 10/MRS/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania za
okres czteroletniej kadencji w latach2015 - 2019
10.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 353/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 353/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5
września 2019r., w sprawie ogłoszenia składu osobowego
Mieleckiej Rady Seniorów i wykazu zgłoszeń, które nie
spełniły warunków określonych w ogłoszeniu o naborze
kandydatów do Mieleckiej Rady Seniorów oraz ustalenia terminu,
miejsca oraz porządku obrad pierwszego posiedzenia Mieleckiej
Rady Seniorów
06.09.2019 więcej
Zarządzenie nr 299/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 299/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 11 lipca
2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Mieleckiej
Rady Seniorów, ustalenia terminu ich zgłaszania oraz
określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych.
15.07.2019 więcej
Mielecka Rada Seniorów
Mielecka Rada Seniorów
05.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się