2018-09-18

Zaproszenie do konsultacji

Prezydent Miasta Mielca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

Konsultacje projektu programu będą odbywać się w formie:

1) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia 25 września 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu, w sali obrad nr 11.

2) wyrażenia pisemnej opinii na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9A, e-mail: ewa.gorazd@um.mielec.pl, w terminie do 26 września 2018 r.

 

W załączeniu:

1) Zarządzenie Nr 1392/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 18.09.2018  r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

2) Wyniki Konsultacji Społecznych

Załączniki

  Zarządzenie.pdf 3,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki Konsultacji ...łecznych.pdf 2,37 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się