2017-09-27

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z org. poz.

Prezydent Miasta Mielca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Konsultacje projektu programu będą odbywać się od 4 października do 18 października br.

Konsultacje odbędą się w formie:

1) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które jest zaplanowane na 9 października 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego,

2) wyrażenia pisemnej opinii naadres Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9A, e-mail: mpekalska@um.mielec.pl.

 

W załączeniu:

1) Zarządzenie Nr 999/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 26.09.2017  r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

2) Wyniki konsultacji

Załączniki

  zarządzenie nr 999...Miasta Mielca 3,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program współprac...ymi 2018.docx 51,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki konsultacji 370,5 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się