2018-05-30

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy interesariuszy, w tym szczególnie społeczność obszarów rewitalizacji oraz wszystkich użytkowników, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych,  dotyczących „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023”.

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców z propozycją zmian kart projektowych oraz przedstawienie zawartych w nim założeń, zebranie opinii i uwag do ww. dokumentów.

Opinie, uwagi i nowe propozycje można zgłaszać w terminie od dnia 30.05.2018 - 04.06.2018 r. do godz. 13:00, osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: egorazd@um.mielec.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne LPR”

 

Załączniki:

- „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023” po zmianach

- wprowadzone zmiany

 

Załączniki

  LPR Mielec wersja po zmianach.pdf 8,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wprowadzone zmiany.docx 23,03 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się