Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK”
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu
„GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK”
05.11.2019 więcej
Zaproszenie do konsultacji
Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020
13.09.2019 więcej
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata
2016-2023”
07.06.2019 więcej
Konsultacje społeczne projektu GPPiRPAiPN na 2019 r.
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu
„GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK”
15.11.2018 więcej
Zaproszenie do konsultacji
Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok
18.09.2018 więcej
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
Zaproszenie do udziału w konsultacjach
społecznych Zaproszenie do udziału w konsultacjach
społecznych dotyczących „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta Mielca na lata 2016-2023”
30.05.2018 więcej
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu
„GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK”
01.12.2017 więcej
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Gminy Miejskiej Mielec 28.02.2014r.- aktualizacja 11.2017 r.
17.11.2017 więcej
Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z org. poz.
Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej
Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
27.09.2017 więcej
Zaproszenie do konsultacji
Zaproszenie do konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok
14.11.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się