Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu
„GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK”
01.12.2017 więcej
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Gminy Miejskiej Mielec 28.02.2014r.- aktualizacja 11.2017 r.
17.11.2017 więcej
Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z org. poz.
Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej
Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
27.09.2017 więcej
Zaproszenie do konsultacji
Zaproszenie do konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok
14.11.2016 więcej
Wyniki konsultacji społecznych
dotyczących projektu uchwały ws. przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017”
26.09.2016 więcej
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
05.02.2016 więcej