Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postepowania
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego
15.04.2021 więcej
Ryzyko przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
23.02.2021 więcej
Ryzyko przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
10.02.2021 więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 29
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 29
08.02.2021 więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 28
08.02.2021 więcej
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:5
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:5 Zjawisko: wezbranie
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2
04.02.2021 więcej
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:153
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:153
13.10.2020 więcej
Opinia Inspektoratu Sanitarnego w sprawie zgromadzenia dnia 10.10.2020
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, wydaje
pozytywną opinię w sprawie zorganizowania zgromadzenia w dniu
10.10.2020 r. w godzinach 16:00 - 19:00
09.10.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu
W dniu 10 października 2020 roku w godzinach od 16:00 do 19:00
na Placu AK w Mielcu planowane jest zgromadzenie, które ma na
celu protest przeciwko niektórym rozporządzeniom w związku z
pandemią.
07.10.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu
W dniu 10 października 2020 roku w godzinach od 16:00 do 19:00
na Placu AK w Mielcu planowane jest zgromadzenie, które ma na
celu protest przeciwko niektórym rozporządzeniom w związku z
pandemią.
07.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się