2020-05-11

Posiedzenie Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Mielec, 08.05.2020 r.

 

BR.0012.6.4.2020

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu15 maja 2020 r. (piątek) o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskimw sali im. Św. Jana Pawła IIodbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Mielcu.

 

Porządek posiedzenia:

 

 

1. Wyrażenie opinii odnośnie wykonania budżetu miasta Mielca za 2019 rok w zakresie działania Komisji.

 

2. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej niezabudowanej, położonej w rejonie ulicy Cyranowskiej w Mielcu.

 

3. Rozpatrzenie pisma w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przejęcia w drodze darowizny nieruchomości.

 

4. Analiza aktualnych dokumentów planistycznych dla Gminy Miejskiej Mielec.

 

5. Analiza możliwości i zasadności zmiany obowiązującego MPZP „Osiedla Szafera” oraz dyskusja w związku z projektowaną inwestycją obejmującą budowę pięciu budynków mieszkalnych przy ul. Brekieszów.

 

6. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Miejskiej Mielec.

 

7. Analiza funkcjonowania lokali mieszkalnych i użytkowych w MZBM.

 

8. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Głowacki

                                                                                                   

 

                                                                                                                            

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się