2018-12-04

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W MIELCU

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W MIELCU – gminna jednostka budżetowa

·         Siedziba: ul. Biernackiego 6A, 39-300 Mielec

·         Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

·         Dyrektor: Wanda Bargiel

·         Tel. + 48 17  787 4630

·         E-mail: zzm@list.pl

·         Strona internetowa ZŻM: zlobki.mielec.pl

 

Zadania Zespołu: Kierowanie całokształtem pracy Żłobków Miejskich w Mielcu we wszystkich obszarach ich działalności.

                                              

Organizacja Zespołu:          

Numery telefonów:

Dyrektor ZŻM:          17 7874631

Kadry / płace:             17 7874632

Księgowość:               17 7874633

 

Placówki Zespołu:

 

Żłobek Miejski nr 3

ul. Pisarka 9, 39-300 Mielec

Tel. 17 7874651

Mail: zlobek3@miasto.mielec.pl

Liczba oddziałów: 4

Liczba miejsc: 107

Kierownik: Monika Kośla

Godziny pracy Żłobka: 6.00 - 16.00

 

Żłobek Miejski nr 5,

ul. Konopnickiej 2, 39-300 Mielec

Tel. 17 7874661

Mail: zlobek5@miasto.mielec.pl

Liczba oddziałów: 4

Liczba miejsc: 110

Kierownik: Danuta Sieńko

Godziny pracy Żłobka: 6.00 - 16.00

 

Żłobek Miejski nr 7

ul. Botaniczna 6, 39-300 Mielec

Tel. 17 7874671

Mail: zlobek7mielec@interia.pl

Liczba oddziałów: 4

Liczba miejsc: 110

Kierownik: Ewelina Gwóźdź

Godziny pracy Żłobka: 6.00 - 16.00

 

Filia Żłobka Miejskiego nr 3

ul. Drzewieckiego 11, 39-300 Mielec

Tel. 530001311

Liczba miejsc: 45

Zastępca Kierownika: Magdalena Kaczor

Godziny pracy Żłobka: 6.00 - 16.00

 

 

Załączniki:

1)      Statut Zespół Żłobków Miejskich

2)      Regulamin Organizacyjny ZŻM

Załączniki

  Zarządzenie NR 3_2...01.2017r..pdf 2,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut-Zespołu-Ż...-w-Mielcu.pdf 305,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się