2017-06-05

Szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Mielec

Nowa sieć szkół PUBLICZNYCH od 1 września 2017 r. na terenie gminy Miejskiej Mielec funkcjonować będzie:

 10 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Mielec, w tym 4 szkoły podstawowe z oddziałami  gimnazjalnymi.

·        Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu

Adres: ul. Kilińskiego 37
Tel./Fax.: 17 773 30 20
E-mail: sp1@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp1.mielec.pl

Dyrektor: Marek Paprocki

·        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu

Adres: ul. Kościuszki 4
Tel./Fax.: 17 586 31 66, 17 586 48 04
E-mail: sp2@miasto.mielec.pl
WWW: http://sp2mielec.pl/

Dyrektor: Daria Warzecha

 

·        Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu

Adres: ul. Żeromskiego 30
Tel./Fax.: 17 788 59 20
E-mail: sp3@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp3.mielec.pl

Dyrektor: Adam Jastrząb

 

  • Szkoła Podstawowa nr 6  im. Żwirki i Wigury w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi

Adres: ul. Solskiego 8
Tel./Fax.: 17 586 31 03
E-mail: sp6@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp6.mielec.pl

Dyrektor: Grzegorz Tychanowicz

 

·        Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu wraz z oddziałami Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Adres:  ul. Grunwaldzka 7

Tel. / Fax.: 17 788 42 80/ 17 788 42 81
E-mail: http://www.gim2.mielec.pl
WWW: http:// www.gim2.mielec.pl

Dyrektor: Małgorzata Wacławska

 

  • Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu wraz z oddziałami Gimnazjum nr 3 w Mielcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu

Adres: Tańskiego 3
Tel: 17 774 58 70
Fax: 17 774 58 71
E-mail: zso1@zso1.mielec.pl
WWW: http://www.zso1.mielec.pl

Dyrektor: p.o. Joanna Gładyszewska

·        Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu

Adres: ul. Drzewieckiego 11
Tel./Fax.: 17 586 26 42
E-mail: sp9@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp9.mielec.pl

Dyrektor: Andrzej Wilk

·        Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu

Adres: ul. Warneńczyka 2
Tel./Fax.: 17 582 53 08, 17 582 54 36
E-mail: sp11@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp11.mielec.pl

Dyrektor: Bogusława Czarny

·        Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu

Adres: ul. Wandy 11
Tel.: 17 584 08 10, 17 582 81 05
E-mail: sp12@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp12mielec.eu

Dyrektor; Ewa Kwolek

·        Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu wraz z oddziałami Gimnazjum nr 4 w Mielcu

Adres: ul. Łąkowa 6
Fax.: 17 788 19 00
E-mail: sp13@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp13.mielec.pl

Dyrektor: Teresa Lechocińska Ciupa

 

 

Obwody szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec:

Uchwała Nr XXXII/325/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Telefon

E-mail

Imię i nazwisko dyrektora

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera

ul. Kilińskiego 37
39-300 Mielec
 

17 7733020

sp1@miasto.mielec.pl

Marek Paprocki

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kościuszki 4
39-300 Mielec
 

tel./fax.

17 5863166
17 5864804

sp2@miasto.mielec.pl

Daria Warzecha

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 im Wojska Polskiego

ul. Żeromskiego 30
39-300 Mielec
 

tel./fax.

17 7885920

sp3@miasto.mielec.pl

Adam Jastrząb

4.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury

ul. Solskiego 8
39-300 Mielec
 

tel./fax.

17 5863103

sp6@miasto.mielec.pl

Grzegorz Tychanowicz

5.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jasińskiego Jędrusia

ul. Drzewieckiego 11
39-300 Mielec
 

tel./fax.

17  5862642

sp9@miasto.mielec.pl

Andrzej Wilk

6.

Szkoła Podstawowa  nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II

ul. Warneńczyka 2
39-300 Mielec
 

tel./fax.

17 5825308
17 5825436

sp11@miasto.mielec.pl

Bogusława Czarny

7.

Szkoła Podstawowa  nr 12  im. Henryka Sienkiewicza

ul. Wandy 11
39-300 Mielec

tel./fax

17 5840810
17 5828105

sp12@miasto.mielec.pl

Ewa Kwolek

8.

Gimnazjum nr 1

ul. Biernackiego 6
39-300 Mielec
 

  17 5862714
  17 5830320

gim1@miasto.mielec.pl

Elzbieta Wołoszyn

9.

Gimnazjum nr 2

ul. Grunwaldzka 7
39-300 Mielec
 

17 7884280

17 788428
 

gim2@miasto.mielec.pl

Małgorzata Wacławska

10.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego

 

ul. Tańskiego 3
39-300 Mielec


 

17 7745870
 

zso1@zso1.mielec.pl

p.o. Joanna Gładyszewska

11.

Zespół Szkół  nr 2

/Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara Rudego” i Gimnazjum nr 4/

ul. Łąkowa 6
39-300 Mielec


 

tel./fax.

17 7881900

sp13@miasto.mielec.pl

gim4@miasto.mielec.pl

Teresa Lechocińska Ciupa

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się