2017-06-05

Przedszkola Miejskie w Mielcu

Główny specjalista – koordynator ds. przedszkoli: Barbara Grzech

  • tel.: 17 787 43 71, 17 787 43 72
  • e-mail: Barbara.Grzech@um.mielec.pl

Na terenie miasta funkcjonuje:

  • 12 przedszkoli miejskich

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIE W MIELCU

 

·         Przedszkole Miejskie nr 1 w Mielcu im. „Kubusia Puchatka”

adres: 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 51

tel. (+48) 17 787 4680 (przedszkole)

tel. (+48) 17 787 4681 (dyrektor)

tel. (+48) 17 787 4682 (intendent)

e-mail: przedszkole1@miasto.mielec.pl

www: http://www.przedszkole1.mielec.pl

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.30 do 17.00

dyrektor: Grażyna Stachowicz

 

·         Przedszkole Miejskie nr 2 w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Lwowska 3

tel.: (+48) 17 787 4690 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4691 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4692 (intendent)

e-mail: przedszkole2@miasto.mielec.pl

www: http://www.pm2.mielec.pl/

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.30 do 16.30

dyrektor: Danuta Wiszyńska

 

·         Przedszkole Miejskie nr 3 w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Ossolińskich 1

tel.: (+48) 17 787 4700 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4701 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4702 (intendent)

e-mail:przedszkole3@miasto.mielec.pl

www: http://www.przedszkolenr3.mielec.pl

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.00 do 16.00

dyrektor: Bożena Budaj

 

·         Przedszkole Miejskie nr 4 w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Spółdzielcza 2

tel.: (+48) 17 787 4710 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4711 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4712 (intendent)

e-mail: przedszkole4@miasto.mielec.pl

www: http://www.przedszkole4mielec.jcom.pl

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.00 do 16.00

dyrektor: Elżbieta Świstro

 

·         Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. ks. Piotra Skargi 15

tel.: (+48) 17 787 4720 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4721 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4722 (intendent)

e-mail: przedszkole6@miasto.mielec.pl

www: http://pm6mielec.edupage.org

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.00 do 16.30

dyrektor: Anna Mądry

 

·         Przedszkole Miejskie nr 7 w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Pułaskiego 3

tel.: (+48) 17 787 4730 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4731 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4732 (intendent)

e-mail: przedszkole7@miasto.mielec.pl

www: https://p7mielec.edupage.org

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.00 do 16.00

dyrektor: Wiesława Pęgiel

 

·         Przedszkole Miejskie nr 8 w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Tańskiego 5

tel.: (+48) 17 787 4740 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4741 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4742 (intendent)

e-mail: przedszkole8@miasto.mielec.pl

www: http://przedszkole8.mielec.pl/

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.00 do 16.30

dyrektor: Barbara Smajdor

 

·         Przedszkole Miejskie nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Pisarka 23

tel.: (+48) 17 787 4750 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4751 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4752 (intendent)

e-mail: przedszkole9@miasto.mielec.pl

www: http://www.pm-9.mielec.pl/

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.00 do 16.00

dyrektor: Anna Maryniak

 

·         Przedszkole Miejskie nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Konopnickiej 4

tel.: (+48) 17 787 4760 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4761 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4762 (intendent)

e-mail: przedszkole12@miasto.mielec.pl

www: http://mielecprzedszkole12.edupage.org

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.00 do 16.00

dyrektor: Jolanta  Janik

 

·         Przedszkole Miejskie nr 13 w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1B

tel.: (+48) 17 787 4770 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4771 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4772 (intendent)

e-mail: przedszkole13@miasto.mielec.pl

www: https://pm13mielec.edupage.org

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.00 do 16.30

dyrektor: Krystyna Kuśnierz

 

·         Przedszkole Miejskie nr 16 im. „Jasia i Małgosi” w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Chałubińskiego 1

tel.: (+48) 17 787 4780 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4781 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4782 (intendent)

e-mail: przedszkole16@miasto.mielec.pl

www: www.mielec.pl/przedszkole16

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.00 do 16.30

dyrektor: Grażyna Ciepiela

 

·         Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Warneńczyka 2

tel.: (+48) 17 787 4790 (przedszkole)

tel.: (+48) 17 787 4791 (dyrektor)

tel.: (+48) 17 787 4792 (intendent)

e-mail: przedszkole20@miasto.mielec.pl

www: www.przedszkole20.mielec.pl

godziny otwarcia: pon.-pt. 6.00 do 16.30

dyrektor: Bożena Kochanowska

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się