2016-02-05

Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec

W Y K A Z
jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec

1. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

 

Jednostki budżetowe:

 

1) Urząd Miejski

 

2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu

 

 

3) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu

 

4) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu

 

5) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu

 

6) Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

 

7) Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego "Jędrusia" w Mielcu

 

8) Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu

 

9) Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu

 

10) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara "Rudego" w Mielcu

 

11) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu

a) Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu

b) V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu

 

12) Przedszkole Miejskie Nr 1im. Kubusia Puchatka w Mielcu

 

13) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mielcu

 

14) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu

 

15) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu

 

16) Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mielcu

 

17) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Mielcu

 

18) Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu

 

19) Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu

 

20) Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu

 

21) Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu

 

22) Przedszkole Miejskie Nr 16 im. „Jasia i Małgosi” w Mielcu

 

23) Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu

 

24) Centrum Usług Wspólnych w Mielcu

 

25) Zespół Żłobków Miejskich w Mielcu:

 

a) Żłobek Miejski Nr 3 w Mielcu

 

b) Żłobek Miejski Nr 5 w Mielcu

    

    c) Żłobek Miejski Nr 7 w Mielcu

 

26) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu

 

27) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

 

a) Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu

    

    b) Dom Dziennego Pobytu w Mielcu

 

28) Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu


 

2. Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną:

 

   1) Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

 

2) Komunalne Spółki prawa handlowego:

 

a) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu

 

b) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Mielcu

 

c) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.w Mielcu

 

d) Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.w Mielcu

 

e) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu.

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się