Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W MIELCU
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W MIELCU
04.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1336/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Mielcu
24.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1233/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ogłoszenia
konkursów na kandydatów na stanowiska Dyrektora Przedszkola
Miejskiego Nr 1 Nr2 Nr 8 Nr 12 Nr 16 oraz Nr 20 w Mielcu
30.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1227/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1227/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20
kwietna 2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na
stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 Nr 6 Nr 7 oraz
Nr 13 w Mielcu
25.04.2018 więcej
Zarządzenia Prezydenta Miasta o konkursach
Zarządzenia Prezydenta Miasta o konkursach na wolne stanowiska
dyrektorskie w jednostkach organizacyjnych.
08.06.2017 więcej
Szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Mielec
Szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Mielec
05.06.2017 więcej
Przedszkola Miejskie w Mielcu
Przedszkola Miejskie w Mielcu
05.06.2017 więcej
Jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Mielec
Centrum Usług Wspólnych w Mielcu. Likwidacja Miejskiego
Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków nastąpiła 31.12.2016
r. w miejsce którego powołano Centrum Usług Wspólnych w
Mielcu - od 1.01.2017 r.)
11.01.2017 więcej
Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec
Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec
05.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się