Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenia Prezydenta Miasta o konkursach
Zarządzenia Prezydenta Miasta o konkursach na wolne stanowiska
dyrektorskie w jednostkach organizacyjnych.
08.06.2017 więcej
Szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Mielec
Szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Mielec
05.06.2017 więcej
Przedszkola Miejskie w Mielcu
Przedszkola Miejskie w Mielcu
05.06.2017 więcej
Jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Mielec
Centrum Usług Wspólnych w Mielcu. Likwidacja Miejskiego
Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków nastąpiła 31.12.2016
r. w miejsce którego powołano Centrum Usług Wspólnych w
Mielcu - od 1.01.2017 r.)
11.01.2017 więcej
Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec
Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec
05.02.2016 więcej