Lista artykułów

Nazwa artykułu
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dot. modernizacji, poprawy latarni ulicznych
02.12.2020 więcej
Interpelacja Radnego Radosława Swóła
dot. usługi "mobilnego urzędnika"
26.11.2020 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dot. oświetlenie Parku Leśnego
16.11.2020 więcej
Interpelacja Radnego Marka Zalotyńskiego
Interpelacja dotycząca wykorzystania środków MBO
przeznaczonych na projekty w obszarze 6. Obejmującym osiedla
Rzochów i Wojsław
29.10.2020 więcej
Interpelacja Radnego Marka Zalotyńskiego
dot. przeznaczenie niewykorzystanych środków MBO z roku
ubiegłego
21.10.2020 więcej
Interpelacja Radnego Radosława Swóła
dot. instalacji na osiedlach Mielca pojemników na plastikowe
nakrętki
30.09.2020 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dot. oświetlenia obiektu PUMPTRUCK
18.09.2020 więcej
Zapytanie Radnego Mariana Kokoszki
dot. wybudowania progu zwalniającego
17.09.2020 więcej
Interpelacja Radnych
dot. realizacji uchwały nr XVII/178/2020 ws. wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
położonej w Mielcu w rejonie ul. Iwaszkiewicza na rzecz jej
użyt. wiecz.
14.09.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. wykonania obiektu Pumptruck
28.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się