Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące wynajęcia obiektów szkoły podstawowej nr 7 dla
firmy Krospan
18.03.2019 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dotycząca montażu tzw. psich pakietów na odchody zwierząt
18.03.2019 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dotycząca montażu chwytaków na boisku przy Szkole Podstawowej
Nr 12
15.03.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dotyczące przygotowania stadionu pod kątem wymagań
infrastruktury dla klubów ekstraklasy
15.03.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące nielegalnego użycia herbu miasta Mielca
08.03.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące najmu, dzierżawy obiektów MOSiR
08.03.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące mobilnej stacji pomiarowej jakości powietrza w Mielcu
07.03.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące wykonania monitoringu stanu czystości środowiska w
rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
07.03.2019 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Mielca na lata 2014-2021
07.03.2019 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dotycząca zmniejszenia barier architektonicznych na terenie
miasta Mielca dla osób niepełnosprawnych
07.03.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się