2016-08-04

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

BIP

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają  informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

 

Menu

 

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:


1. Głównym i ważnym elementem który jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji w Biuletynie, jest menu użytkownika. Znajduje się ono w postaci kolumny, na stronie serwisu, po lewej stronie ekranu. Menu jest podzielone na działy tematyczne. Odnośnikiem, który kieruje korzystającego do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii.
2. Strona Biuletynu zawiera także menu górne, znajdujące się na samej górze strony, w którym korzystać można z menu wyszukiwania zaawansowanego poprzez wpisanie szukanej frazy i naciśnięcia przycisku szukaj. 
3. Menu nawigacji (znajdziemy je poniżej menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie Biuletynu.

 

Urząd Miejski w Mielcu poprzez zmianę systemu prowadzenia BIP informuje, że bieżące oraz niektóre archiwalne informacje zostały przeniesione z poprzedniego systemu www.mielec.biuletyn.net.

W związku z powyższym daty wytworzenia i udostępnienia informacji zawarte w metadanych dotyczących poszczególnych artykułów i załączników nie odzwierciedlają rzeczywistej daty wytworzenia i udostępnienia poszczególnych informacji. Daty wytworzenia i udostępniania nowych informacji nie przenoszone ze starego systemu będą mieć w przyszłości daty rzeczywiste.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się