2016-08-04

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

BIP

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają  informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

 

Menu

 

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:


1. Głównym i ważnym elementem który jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji w Biuletynie, jest menu użytkownika. Znajduje się ono w postaci kolumny, na stronie serwisu, po lewej stronie ekranu. Menu jest podzielone na działy tematyczne. Odnośnikiem, który kieruje korzystającego do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii.
2. Strona Biuletynu zawiera także menu górne, znajdujące się na samej górze strony, w którym korzystać można z menu wyszukiwania zaawansowanego poprzez wpisanie szukanej frazy i naciśnięcia przycisku szukaj. 
3. Menu nawigacji (znajdziemy je poniżej menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie Biuletynu.

 

Urząd Miejski w Mielcu poprzez zmianę systemu prowadzenia BIP informuje, że bieżące oraz niektóre archiwalne informacje zostały przeniesione z poprzedniego systemu www.mielec.biuletyn.net.

W związku z powyższym daty wytworzenia i udostępnienia informacji zawarte w metadanych dotyczących poszczególnych artykułów i załączników nie odzwierciedlają rzeczywistej daty wytworzenia i udostępnienia poszczególnych informacji. Daty wytworzenia i udostępniania nowych informacji nie przenoszone ze starego systemu będą mieć w przyszłości daty rzeczywiste.