2016-02-06

Straż Miejska

 • kontakt
  tel. alarmowy – 986
  tel. dyżurny – 17 788 85 80
  tel. dyżurny do komendanta – 17 788 85 81

 • godziny urzędowania: 9:00 - 22:00
 • podstawa prawna i kompetencje Straży Miejskiej
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
  2. Regulamin Straży Miejskiej został wprowadzony Zarządzeniem nr 1226/2010 Prezydenta Miasta Mielca z dn. 30.03.2010 r

 • skład Straży Miejskiej

Arkadiusz Misiak – komendant

dwie osoby w stopniu inspektora, cztery w stopniu młodszych specjalistów, jedna w stopniu strażnika, jeden aplikant.

 

Komendant Straży Miejskiej jest zatrudniany na podstawie powołania zarządzeniem Prezydenta.