2016-02-06

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zarządzenie Nr 120.168.2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek (załącznik)

 

USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r.o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - Ustawaokreśla zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  Zarządzenie Nr 120...a wniosek.pdf 714,23 KB (pdf) szczegóły pobierz