2016-02-23

Informacja dla osób niesłyszących, głuchoniemych i głuchoniewidomych

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi", o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), Urząd Miejski w Mielcu udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:

  1. bieżące informacje publiczne z działalności urzędu od 1 stycznia 2016 r. są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej http://mielec.bip.gov.pl/
  2. archiwalne informacje publiczne z działalności urzędu do 31 grudnia 2015 r. są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/
  3. inne informacje o działalności urzędu są dostępne na stronie internetowejhttp://www.mielec.pl
  4. osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  5. osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się),
  6. osoba uprawniona może skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Miejskiego, który posługuje się systemem językowo-migowym.

 

Język migowy w Urzędzie Miejskim w Mielcu

 

Urząd Miejski w Mielcu zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech metodach komunikowania się:

·         język polski migowy (PJM)

·         system językowo-migowy (SJM)

·         sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

 

Osoby uprawnione, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza są proszone o pobranie formularza w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 23 pok. 3. Zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem.

 

Godziny pracy tłumacza języka migowego są wyznaczone na dni robocze, oprócz piątków:

·         poniedziałki – w godz. 9.00 – 17.00

·         wtorki, środy i czwartki – w godz. 7.30 – 11.30

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można dostarczyć w wybrany sposób:

·         osobiście do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (pok. nr 3)

·         pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem: Urząd Miejski w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 23/3

·         pocztą e-mail: bss@um.mielec.pl

·         poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: www.epuap.gov.pl