2016-02-23

Informacja dla osób niesłyszących, głuchoniemych i głuchoniewidomych

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi", o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. nr 1824), Urząd Miejski w Mielcu udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:

  1. bieżące informacje publiczne z działalności urzędu od 1 stycznia 2016 r. są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej http://mielec.bip.gov.pl/
  2. archiwalne informacje publiczne z działalności urzędu do 31 grudnia 2015 r. są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/
  3. inne informacje o działalności urzędu są dostępne na stronie internetowejhttp://www.mielec.pl
  4. osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  5. osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się),
  6. osoba uprawniona może skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Miejskiego, który posługuje się systemem językowo-migowym.

 

Język migowy w Urzędzie Miejskim w Mielcu

 

Urząd Miejski w Mielcu zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech metodach komunikowania się:

·         język polski migowy (PJM)

·         system językowo-migowy (SJM)

·         sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

 

Osoby uprawnione, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza są proszone o pobranie formularza w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 23 pok. 9A. Zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem.

 

Godziny pracy tłumacza języka migowego są wyznaczone na dni robocze, oprócz piątków:

·         poniedziałki – w godz. 8.00 – 16.00

·         wtorki, środy i czwartki – w godz. 7.30 – 11.30

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można dostarczyć w wybrany sposób:

·         osobiście do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (pok. nr 9A)

·         pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem: Urząd Miejski w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 23/3

·         pocztą e-mail: ipiestrzynska@um.mielec.pl

·         poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: www.epuap.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się