2016-02-05

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Do złożenia dokumentu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP.

Rejestracja oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.

Załóż konto na ePUAP

Przekazanie dokumentu elektronicznego następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza wraz z ewentualnymi załącznikami:

Zaloguj się do ePUAP 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC
  2. RTF
  3. XLS
  4. CSV
  5. GIF
  6. TIF
  7. BMP
  8. JPG
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.