2016-02-06

Dyżury radnych

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu
Marian Kokoszka

 • Dyżuruje w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godzinach 12.00 – 14.00 w Biurze Rady Miejskiej p. nr 27 Urząd Miejski w Mielcu

 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu
Jakub Cena

 • Dyżuruje w drugi wtorek każdego miesiąca w godzinach 12.00 – 14.00 w Biurze Rady Miejskiej p. nr 27 Urząd Miejski w Mielcu
 • Adres e-mail: jakub.cena@gmail.com


 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu
Bogdan Bieniek

 • Dyżuruje w czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach 12.00 - 14.00 w Biurze Rady Miejskiej p.27 Urząd Miejski w Mielcu.
 • Adres e-mail: bogdan.bieniek@nasz.mielec.pl


 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu
Andrzej Zemmel

 • Dyżuruje w trzeci wtorek każdego miesiąca w godzinach 12.00 - 14.00 w Biurze Rady Miejskiej p.27 Urząd Miejski w Mielcu.
 • Adres e-mail: azemmel@poczta.onet.pl 

 

Radny Jakub Blicharczyk

 • Dyżuruje w ostatnią środę każdego miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ul. Warszawska 5
 • Adres e-mail: jblicharczyk@miasto.mielec.pl 


 

Radny Stanisław Mieszkowski 

Radna Danuta Pazdro

 • Dyżuruje w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 18.00-19.00 w budynku MPB ul.Żeromskiego 19 p. 205
 • Adres e-mail: dpazdro@miasto.mielec.pl 

Radny Mariusz Ryniewicz

 • Dyżuruje w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 18.00-19.00 W siedzibie Delegatury Solidarności ul.Chopina 8 I piętro
 • Adres e-mail: ryniewiczmariusz@interia.pl 

Radny Romuald Rzeszutek

 • Dyżuruje w pierwszą środę każdego miesiąca w godzinach 18.00-19.00 w budynku MPB ul.Żeromskiego 19 p.205
 • Adres e-mail: rrzeszutek@miasto.mielec.pl 

Radny Zbigniew Rzeźnik

 • Dyżuruje w pierwszy wtorek każdego miesiąca w budynku II LO w Mielcu ul. Żeromskiego 28, I piętro w godzinach 16.30 do 17.30.
 • Adres e-mail: zibirz@poczta.onet.pl 

Radny Andrzej Skowron 

 • Dyżuruje w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 13.00 - 14.00 w budynku Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarzadzania, ul. Warszawska 1
 • Telefon kom.: 887 154 281
 • Adres e-mail: anskowron@vp.pl 

Radny Józef Stala

 • Dyżuruje w trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 18.00-19.00 w budynku MPB ul.Żeromskiego 19 p.205
Radna Barbara Tutro


 

Radna Barbara Wdowiarz
Radny Józef Witek
Radny Marek Zalotyński

 • Dyżuruje w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 18.00 do 19.00 w siedzibie Rady Osiedla Rzochów w Budynku Wielofunkcyjnym przy ul. Rynek Rzochowski
 • Adres e-mail: mzalotynski@miasto.mielec.plRadny Józef Zaskalski

 • Dyżuruje w ostatnią środę każdego miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ul. Warszawska 5
 • Adres e-mail: jozef109@interia.pl
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się