Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 120.252.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 24.03.2017
Zarządzenie Nr 120.252.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
24.03.2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad
udostępniania informacji publicznej na wniosek
27.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 120.176.2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 30.06.2016
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad
udostępnienia informacji publicznej na wniosek
01.07.2016 więcej
Zarządzenie Nr 120.168.2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 06.06.2016
Zarządzenie Nr 120.168.2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 06
czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania
informacji publicznej na wniosek.
07.06.2016 więcej