2018-04-11

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIELCU

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIELCU - jednostka budżetowa

 

(Likwidacja Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków nastąpiła 31.12.2016 r. w miejsce którego powołano  Centrum Usług Wspólnych w Mielcu - od 1.01.2017 r.).

 

·Siedziba: ul. Biernackiego 6A, 39-300 Mielec

·Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 730-1530

·Dyrektor: Bogusława Maziarz

·Tel./fax: +48 17 787 46 01

·E-mail:mzpizm@post.pl

·Strona BIP: cuwmielec.bip.gov.pl

 

·Organizacja:

Nowy numer CUW NR wewnętrzny Imię i nazwisko
(17) 787-46-01 4601 Bogusława Maziarz
(17) 787-46-02 4602 Katarzyna Kaczmarczyk
(17) 787-46-05 4605 Katarzyna Słupska
(17) 787-46-06 4606 Maria Leżoń 
(17) 787-46-09 4609 Alicja Wiszyńska, Maria Śpiewak 
(17) 787-46-07 4607 Joanna Stolicka , Maria Stopińska
(17) 787-46-08 4608 Agnieszka Ślusarz ,Patrycja Mądry
(17) 787-46-10 4610 Bożena Maziarz , Anna Grzech

 

·    Zadania: wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna przedszkoli miejskich.

·    Statut Centrum Usług Wspólnych w Mielcu.

·    Budżet Centrum Usług Wspólnych na rok 2017

Załączniki

  U. Nr XXIV_247_2016.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut Centrum Usł... w Mielcu.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się