2018-08-06

Sprawozdania budżetowe

1. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r.

2. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 r.

3. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

4. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r.

5. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.

6. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2014 r.

7. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2015 r.

8. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2016 r.

9. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2017 r.

10. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia  2014 r.

11. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia  2015 r.

12. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia  2016 r.

13. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia  2017 r.

14. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2014 r.

15. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2015 r.

16. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2016 r.

17. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2017 r.

18. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.

19. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r.

20. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 r.

21. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

22. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r.

23. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.

24. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2014 r.

25. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2015 r.

26. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2016 r.

27. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2017 r.

28. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia  2014 r.

29. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia  2015 r.

30. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia  2016 r.

31. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia  2017 r.

32. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2014 r.

33. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2015 r.

34. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2016 r.

35. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2017 r.

36. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.

37. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec I kwartału 2014 r.

38. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec I kwartału 2015 r

39. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec I kwartału 2016 r

40. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec I kwartału 2017 r

41. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec I kwartału 2018 r

42. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec II kwartału 2014 r

43. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec II kwartału 2015 r

44. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec II kwartału 2016 r

45. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec II kwartału 2017 r

46. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec II kwartału 2018 r

47. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec IIII kwartału 2014 r

48. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec IIII kwartału 2015 r

49. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec IIII kwartału 2016 r

50. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec IIII kwartału 2017 r

51. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r

52. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r

53. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r

54. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r

55. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia  30 września 2014 r

56. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia  30 września 2015 r

57. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia  30 września 2016 r

58. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia  30 września 2017 r

59. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2014 r

60. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2015 r

61. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2016 r

62. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2017 r

63. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2018 r

64. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia  2014 r

65. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia  2015 r

66. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia  2016 r

67. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia  2017 r

68. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2014 r

69. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2015 r

70. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2016 r

71. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2017 r

72. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2018 r

73. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2014 r

74. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 r

75. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 r

76. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 r

77. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 r

78. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2014 r

79. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 r

80. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 r

81. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 r

82. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 r

83. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2014 r

84. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2015 r

85. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 r

86. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 r

87. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r

88. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r

89. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r

90. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r

91. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2018 r

92. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 września 2018 r

93. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec IIII kwartału 2018 r

94. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 r

95. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia  30 września 2018 r

96. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia  2018 r.

97. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

98. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia  2018 r.

99. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia  2018 r.

100. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

101. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2019 r.

102. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec I kwartału 2019 r.

103. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 marca 2019 r.

104. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2019 r.

105. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 r.


106. RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowaych wg stanu na koniec II kwartału 2019 r.

107. RB - 27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów  budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.

108. RB - 28S  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.

109. RB - NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

110. RB - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 r.

 

Załączniki

  1. RB - 27S sprawo...ca 2014 r.pdf 864,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. RB - 27S sprawo...ca 2015 r.pdf 818,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. RB - 27S sprawo...ca 2016 r.pdf 870,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. RB - 27S sprawo...ca 2017 r.pdf 993,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. RB - 27S sprawo...ca 2018 r.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  6. RB - 27S sprawo...ia 2014 r.pdf 882,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. RB - 27S sprawo...ia 2015 r.pdf 863,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. RB - 27S sprawo...ia 2016 r.pdf 920,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. RB - 27S sprawo...ia 2017 r.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. RB - 27S spraw...a 2014 r.pdf 910,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. RB - 27S spraw...a 2015 r.pdf 920,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. RB - 27S spraw...a 2016 r.pdf 945,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. RB - 27S spraw...a 2017 r.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14. RB - 27S spraw...ca 2014 r.pdf 773,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. RB - 27S spraw...ca 2015 r.pdf 753,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. RB - 27S spraw...ca 2016 r.pdf 784,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. RB - 27S spraw...ca 2017 r.pdf 928,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. RB - 27S spraw...ca 2018 r.pdf 927,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. RB - 28S spraw...ca 2014 r.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20. RB - 28S spraw...ca 2015 r.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  21. RB - 28S spraw...ca 2016 r.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  22. RB - 28S spraw...ca 2017 r.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  23. RB - 28S spraw...ca 2018 r.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  24. RB - 28S spraw...ia 2014 r.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  25. RB - 28S spraw...ia 2015 r.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  26. RB - 28S spraw...ia 2016 r.pdf 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  27. RB - 28S spraw...ia 2017 r.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  28. RB - 28S spraw...a 2014 r.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  29. RB - 28S spraw...a 2015 r.pdf 1,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  30. RB - 28S spraw...a 2016 r.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  31. RB - 28S spraw...a 2017 r.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  32. RB - 28S spraw...ca 2014 r.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  33. RB - 28S spraw...ca 2015 r.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  34. RB - 28S spraw...ca 2016 r.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  35. RB - 28S spraw...ca 2017 r.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  36. RB - 28S sprawo...ca 2018 r.pdf 341,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  37. RB - N kwartaln...u 2014 r.pdf 262,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38. RB - N kwartaln...u 2015 r.pdf 262,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39. RB - N kwartaln...u 2016 r.pdf 264,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40. RB - N kwartaln...u 2017 r.pdf 263,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  41. RB - N kwartaln...u 2018 r.pdf 263,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  42. RB - N kwartaln...u 2014 r.pdf 264,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  43. RB - N kwartaln...u 2015 r.pdf 264,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  44. RB - N kwartaln...u 2016 r.pdf 264,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  45. RB - N kwartaln...u 2017 r.pdf 264,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  46. RB - N kwartaln...u 2018 r.pdf 263,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  47. RB - N kwartaln...u 2014 r.pdf 263,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  48. RB - N kwartaln...u 2015 r.pdf 262,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  49. RB - N kwartaln...u 2016 r.pdf 264,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  50. RB - N kwartaln...u 2017 r.pdf 263,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  51. RB - N kwartaln...u 2014 r.pdf 264,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  52. RB - N kwartaln...u 2015 r.pdf 264,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  53. RB - N kwartaln...u 2016 r.pdf 263,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  54. RB - N kwartaln...u 2017 r.pdf 264,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  55. RB - NDS sprawo...ia 2014 r.pdf 178,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  56. RB - NDS sprawo...ia 2015 r.pdf 173,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  57. RB - NDS sprawo...ia 2016 r.pdf 173,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  58. RB - NDS sprawo...ia 2017 r.pdf 174,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  59. RB - NDS sprawo...ca 2014 r.pdf 178,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  60. RB - NDS sprawo...ca 2015 r.pdf 174,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  61. RB - NDS sprawo...ca 2016 r.pdf 174,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  62. RB - NDS sprawo...ca 2017 r.pdf 174,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  63. RB - NDS sprawo...ca 2018 r.pdf 198,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  64. RB - NDS sprawo...a 2014 r.pdf 178,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  65. RB - NDS sprawo...a 2015 r.pdf 174,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  66. RB - NDS sprawo...a 2016 r.pdf 173,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  67. RB - NDS sprawo...a 2017 r.pdf 174,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  68. RB - NDS sprawo...ca 2014 r.pdf 177,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  69. RB - NDS sprawo...ca 2015 r.pdf 172,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  70. RB - NDS sprawo...ca 2016 r.pdf 174,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  71. RB - NDS sprawo...ca 2017 r.pdf 174,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  72. RB - NDS sprawo...ca 2018 r.pdf 198,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  73. RB - Z kwartaln...u 2014 r.pdf 100,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  74. RB - Z kwartaln...u 2015 r.pdf 100,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  75. RB - Z kwartaln...u 2016 r.pdf 105,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  76. RB - Z kwartaln...u 2017 r.pdf 100,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  77. RB - Z kwartaln...u 2018 r.pdf 100,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  78. RB - Z kwartaln...u 2014 r.pdf 100,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  79. RB - Z kwartaln...u 2015 r.pdf 100,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  80. RB - Z kwartaln...u 2016 r.pdf 104,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  81. RB - Z kwartaln...u 2017 r.pdf 104,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  82. RB - Z kwartaln...u 2018 r.pdf 100,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  83. RB - Z kwartaln...u 2014 r.pdf 100,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  84. RB - Z kwartaln...u 2015 r.pdf 100,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  85. RB - Z kwartaln...u 2016 r.pdf 105,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  86. RB - Z kwartaln...u 2017 r.pdf 104,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  87. RB - Z kwartaln...u 2014 r.pdf 107,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  88. RB - Z kwartaln...u 2015 r.pdf 104,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  89. RB - Z kwartaln...u 2016 r.pdf 104,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  90. RB - Z kwartaln...u 2017 r.pdf 109,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  91. RB - 27S spraw...ia 2018 r.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  92. RB - 28S sprawo...ia 2018 r.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  93. RB - N kwartaln...u 2018 r.pdf 263,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  94. RB - Z kwartaln...u 2018 r.pdf 100,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  95. RB - NDS sprawo...ia 2018 r.pdf 198,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  96. RB - 27S spraw...a 2018 r.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  97. RB - N kwartaln...u 2018 r.pdf 264,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  98. RB - 28S spraw...a 2018 r.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  99. RB - NDS sprawo...a 2018 r.pdf 199,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  100. RB - Z kwartal...u 2018 r.pdf 105 KB (pdf) szczegóły pobierz
  101. RB - 27S spra...ca 2019 r.pdf 947,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  102. RB - N kwartal...u 2019 r.pdf 262,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  103. RB - 28S spra...ca 2019 r.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  104. RB - NDS spraw...ca 2019 r.pdf 198,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  105. RB - Z kwartal...u 2019 r.pdf 101,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  106. RB - N kwartal...u 2019 r.pdf 264,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  107. RB - 27S spra...ca 2019 r.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  108. RB - 28S spra...ca 2019 r.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  109. RB - NDS spraw...ca 2019 r.pdf 198,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  110. RB - Z kwartal...u 2019 r.pdf 100,62 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się