2018-08-06

Opinie, uchwały RIO

1. Uchwała RIO w sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie wpf na lata 2014-2018

 

2. Uchwała RIO w sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie wpf na lata 2016-2020

 

3. Uchwała RIO w sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie wpf na lata 2017-2043

 

4. Uchwała RIO w sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie wpf na lata 2018-2043

 

5. Uchwała RIO w sprawie opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Mielca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014

 

6. Uchwała RIO w sprawie opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Mielca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015

 

7. Uchwała RIO w sprawie opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Mielca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016

 

8. Uchwała RIO w sprawie opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Mielca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017

 

9. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2014 - do budżetu uchwalonego

 

10. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2014 - do projektu

 

11. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2015 - do budżetu uchwalonego

 

12. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2015 - do projektu

 

13. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2016 - do budżetu uchwalonego

 

14. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2016 - do projektu

 

15. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2017 - do budżetu uchwalonego

 

16. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2017 - do projektu

 

17. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2018 - do budżetu uchwalonego

 

18. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2018 - do projektu

 

19. Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Mielca na 2014

 

20. Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Mielca na 2015

 

21. Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Mielca na 2016

 

22. Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Mielca na 2017

 

23. Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Mielca na 2018

 

24. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Mielca na rok 2014

 

25. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Mielca na rok 2015

 

26. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Mielca na rok 2016

 

27. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Mielca na rok 2017

 

28. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Mielca na rok 2018

 

29. Uchwała RIO w sprawie opinni o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mielca sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2014

 

30. Uchwała RIO w sprawie opinni o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mielca sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015

 

31. Uchwała RIO w sprawie opinni o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mielca sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016

 

32. Uchwała RIO w sprawie opinni o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mielca sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2017

 

33. Uchwała RIO w sprawie opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Mielca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018

 

34. Uchwała RIO w sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie wpf na lata 2019-2043.

 

35. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2019 - do projektu.

 

36. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Mielca na rok 2019.

 

37. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez miasto Mielec na rok 2019 - do budżetu uchwalonego.

 

38. Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Mielca na 2019

 

39. Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mielca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

 

Załączniki

  1. Uchwała RIO w s...2014-2018.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwała RIO w s...2016-2020.pdf 929,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała RIO w s...2017-2043.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała RIO w s...2018-2043.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uchwała RIO w s...ze 2014 r.pdf 926,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uchwała RIO w s...ze 2015 r.pdf 924,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Uchwała RIO w s...ze 2016 r.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uchwała RIO w s...ze 2017 r.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Uchwała RIO w s...hwalonego.pdf 644,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Uchwała RIO w ... projektu.pdf 663,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Uchwała RIO w ...hwalonego.pdf 677,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Uchwała RIO w ... projektu.pdf 630,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Uchwała RIO w ...hwalonego.pdf 686,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Uchwała RIO w ... projektu.pdf 689,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Uchwała RIO w ...hwalonego.pdf 678,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Uchwała RIO w ... projektu.pdf 717,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Uchwała RIO w ...hwalonego.pdf 728,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Uchwała RIO w ... projektu.pdf 623,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Uchwała RIO w ...na 2014 r.pdf 569,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Uchwała RIO w ...na 2015 r.pdf 585,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Uchwała RIO w ...na 2016 r.pdf 651,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Uchwała RIO w ...na 2017 r.pdf 637,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Uchwała RIO w ...na 2018 r.pdf 725,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Uchwała RIO w ... rok 2014.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Uchwała RIO w ... rok 2015.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  26. Uchwała RIO w ... rok 2016.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  27. Uchwała RIO w ... rok 2017.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  28. Uchwała RIO w ... rok 2018.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  29. Uchwała RIO w ...za 2014 r.pdf 889,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  30. Uchwała RIO w ...za 2015 r.pdf 952,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31. Uchwała RIO w ...za 2016 r.pdf 952,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32. Uchwała RIO w ...za 2017 r.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  33. Uchwała RIO w ...ze 2018 r.pdf 954,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  34. Uchwała RIO w ...2019-2043.pdf 565,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35. Uchwała RIO w ... projektu.pdf 409,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36. Uchwała RIO w ... rok 2019.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  37. Uchwała RIO w ...hwalonego.pdf 690,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38. Uchwała RIO w ...na 2019 r.pdf 698,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39. Uchwała RIO w ... 2018 rok.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się