2018-08-06

Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art.60 UFP

1. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na koniec I kwartał 2017 r.

 

2. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na koniec I kwartału 2018 r.

 

3. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na koniec II kwartał 2016 r.

 

4. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na koniec III kwartału 2016 r.

 

5. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na koniec IV kwartał 2016 r.

 

6. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na koniec IV kwartału 2017 r.

 

7. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o ktorych mowa w art. 60 ustawy o fin publicznych na koniec I kwartału 2018 r.

 

8. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o ktorych mowa w art. 60 ustawy o fin publicznych na koniec II kwartału 2018 r.

 

9. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnosci budżetowych o ktorych mowa w art. 60 ustawy o fin publicznych na koniec III kwartału 2018r.

 

10. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnosci budżetowych o ktorych mowa w art. 60 ustawy o fin publicznych na koniec IV kwartału 2018r.

 

11. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnosci budżetowycho ktorych mowa w art. 60 ustawy o fin publicznych na koniec I kwartału 2019r.

 

12. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnośc budzetowych o których mowa w art. 60 ustawy o fin publicznych za II kwartał 2019r.

Załączniki

  1. Informacja o udz...ł 2017 r.pdf 260,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Informacja o udz...u 2018 r..pdf 281,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Informacja o udz...ł 2016 r.pdf 222,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Informacja o udz...u 2016 r.pdf 237,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Informacja o udz...ł 2016 r.pdf 314,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Informacja o udz...u 2017 r..pdf 333,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Informacja o udz...- korekta.pdf 282,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Informacja o udz...ału 2018.pdf 276,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Informacja o udz...kwartału.pdf 269,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Informacja o ud...kwartału.pdf 271,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Informacja o ud...kwartału.pdf 307,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Informacja o ud...tał 2019.pdf 214,27 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się