2018-08-06

Informacja z art. 37 UFP, wykaz ulg, odroczeń, spłata na raty

1. Informacja za 2017 rok zgodnie z art. 37 pkt 2 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. i Finansach Publicznych

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających os.prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń (...) 2017r.

3. Informacja za 2018 rok zgodnie z art.37 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń pow 500 zł (...) za 2018r.

5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, bądź którym udzielono pomocy publicznej.

Załączniki

  1. Informacja za 20...blicznych.pdf 755,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Wykaz osób praw...eń (...).pdf 390,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Informacja za 20...blicznych.pdf 834,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Wykaz osób praw.....za 2018.pdf 511,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Wykaz ulg za 201...i lokalne.pdf 952,89 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się