Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Opinie RIO
Opinie RIO
31.10.2017 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach
Informacja o udzielonych umorzeniach w IV kwartale 2016r. i I
kwartale 2017r.
28.04.2017 więcej
Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
21.04.2017 więcej
Sprawozdania za 2016 rok
Sprawozdania za 2016 rok
21.04.2017 więcej
Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec
Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec
na lata 2017–2043
08.03.2017 więcej
Budżet Miasta Mielca na 2017 rok
Uchwała Budżetowa Miasta Mielca na 2017 rok
08.03.2017 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych o których mowa w Art.60 Ustawy o Finansach
Publicznych - na koniec III kwartału 2016 r.
08.11.2016 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach za II kwartał 2016 r.
Informacja o udzielonych umorzeniach za II kwartał 2016 r.
04.08.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za sprawozdawczy:od początku roku do
dnia 30 czerwca roku 2016
02.08.2016 więcej
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2016
02.08.2016 więcej
12