Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń, spł na raty
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających os.prawnej, którym w zakresie opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na
raty (...)
07.05.2018 więcej
Informacja o wykananiu budżetu miasta Mielca za 2017r.
Informacja za 2017 rok zgodnie z art.37 pkt 2 Ustawy z dnia
27.08.2009r i Finansach Publicznych
07.05.2018 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach na koniec I kwartału 2018r.
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych o których mowa w art. 60 Ustawy o finansach
publicznych - na koniec I kwartału 2018r.
02.05.2018 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach na koniec IV kwartału 2017r.
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych o których mowa w art. 60 Ustawy o finansach
publicznych - na koniec IV kwartału 2017r.
02.05.2018 więcej
Opinie RIO
Opinie RIO
31.10.2017 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach
Informacja o udzielonych umorzeniach w IV kwartale 2016r. i I
kwartale 2017r.
28.04.2017 więcej
Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
21.04.2017 więcej
Sprawozdania za 2016 rok
Sprawozdania za 2016 rok
21.04.2017 więcej
Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec
Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec
na lata 2017–2043
08.03.2017 więcej
Budżet Miasta Mielca na 2017 rok
Uchwała Budżetowa Miasta Mielca na 2017 rok
08.03.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się