Lista artykułów

Nazwa artykułu
Udostępnienie informacji o środowisku - 4/2017
Prezydent Miasta Mielca zawiadamia o wszczęciu postępowania
administracyjnego o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
"Metalowiec"...
13.02.2017 więcej
Udostępnienie informacji o środowisku - 3/2017
Prezydent Miasta Mielca zawiadamia, że zostało wszczęte
postępowanie administracyjne o udzielenie zezwolenia na
usunięcie drzew rosnących na terenach Rodzinnych Ogródków
Działkowych „Relax”...
26.01.2017 więcej
Udostępnienie informacji o środowisku - 1/2017
Prezydent Miasta Mielca zawiadamia, że na wniosek Mieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu zostało wszczęte
postępowanie administracyjne o udzielenie zezwolenia na
usunięcie drzew...
26.01.2017 więcej
CHRONA ŚRODOWISKA (ITG.OŚ) baza środowiskowych kart informacyjnych
Zasady udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
oraz udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony
środowiska określają ustawy...
03.03.2016 więcej