2016-04-26

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015

Załączniki

  U.Nr V/31/2015 RADY...znej w Mielcu 100,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr IV/13/2015 RAD...a 2015–2018 969,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr IV/12/2015 RAD...A NA 2015 ROK 994,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr IX/61/2015 RAD...ji wyborczych 204,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr IX/68/2015 RAD...a jej statutu 212,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr X/74/2015 RADY...znej w Mielcu 101,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr XV/126/2015 RA...h budowlanych 2,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr VI/39/2015 RAD...cu – Etap I 5,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr XV/130/2015 RA...ji o gruntach 2,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr XV/131/2015 RA...acji o lasach 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr XVI/138/2015 R...A NA 2016 ROK 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IV-prezentacja-aero2.pdf 3,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IV-prezentacja-budzet-2015.pdf 879,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI-apel-rm.pdf 341,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX-prezentacja-miel...-seniorow.pdf 375,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV-prezentacja-gmin...gram-2015.pdf 3,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  VII-prezentacja-pla...emisyjnej.pdf 1,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XII-prezentacja-gmi...y-program.pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI-prezentacja-budzet-2016.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII-prezentacja-st...2015-2020.pdf 3,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI-prezentacja-gmi...gram-2016.pdf 2,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XII-sprawozdanie-mks-2014.pdf 5,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI-prezentacja-karta-seniora.pdf 2,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI-prezentacja-podkarpackie.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI-prezentacja-rada-pozytek.pdf 854,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV-prezentacja-prog...spolpracy.pdf 691,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV-prezentacja-spra...mpgk-2014.pdf 4,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XV-prezentacja-wyni...-edukacja.pdf 7,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XV-prezentacja-podatki-2016.pdf 15,18 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się