2019-12-03

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Załączniki

  Informacja o wniosku.pdf 462,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Koncepcja Elewacje.pdf 209,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Koncepcja rzut parteru.pdf 257,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Koncepcja opis.pdf 351,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Koncepcja rzut piętra.pdf 224,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  licencja.pdf 283,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  mapa orientacja.pdf 237,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  mapa zakres opracowania.pdf 234,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  mapa plan i studium.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  mapa zasadnicza bez...arysowań.pdf 173,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_1.pdf 192,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_2.pdf 190,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne_gaz.pdf 504,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne_eNN.pdf 947,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne_...deszczowa.pdf 820,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne_wod-kan.pdf 189,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne_kolizja SN.pdf 5,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  widok 1.jpg 7,01 MB (jpg) szczegóły pobierz
  widok 3.jpg 4,69 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Widok 2.jpg 10,19 MB (jpg) szczegóły pobierz
  WIDOK z góry 1.jpg 4,61 MB (jpg) szczegóły pobierz
  widok 4.jpg 9,09 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Wniosek.pdf 1,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wypis z rejestru gruntów.pdf 420,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WIDOK z góry 2.jpg 8,75 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zaświadczenie.pdf 367,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zagospodarowanie koncepcja.pdf 1,91 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się