2019-12-02

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów

      Mielec, 25.11.2019

 

BR.0012.2.13.2019

 

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła IIodbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Wstępna analiza projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2020 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.

2. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

 

  Zdzisław Nowakowski

 

 

 

Mielec, 29.11.2019

 

 

Uprzejmie informuję, że zostaje odwołane posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu zwołane na dzień 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła IIw związku z koniecznością przygotowania autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. O nowym terminie posiedzenia zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

 

Przewodniczący Komisji Zdzisław Nowakowski

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się