2019-01-14

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Mielcu

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mielcu wybranych na kadencję 2018-2023, zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

 

1. Jakub Blicharczyk,

 

2. Jakub Cena,

 

3. Zbigniew Głowacki,

 

4. Mirosława Jakubowska,

 

5. Fryderyk Kapinos,

 

6. Marian Kokoszka,

 

7. Krystyna Kowalik,

 

8. Krzysztof Łapa,

 

9. Urszula Malińska,

 

10. Jan Myśliwiec,

 

11. Zdzisław Nowakowski,

 

12. Zbigniew Rzeźnik,

 

13. Józef Stala,

 

14. Dominik Surowiec,

 

15. Radosław Swół,

 

16. Jarosław Szczerba,

 

17. Krzysztof Szostak,

 

18. Wiesław Truniarz,

 

19. Magdalena Weryńska-Zarzecka,

 

20. Jolanta Wolska,

 

21. Robert Wójcik,

 

22. Grzegorz Ziomek,

 

23. Bogdan Bieniek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu.

 

 

Załączniki

  Jakub Blicharczyk.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jakub Cena.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbigniew Głowacki.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mirosława Jakubowska.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Fryderyk Kapinos.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marian Kokoszka.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krystyna Kowalik.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krzysztof Łapa.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Urszula Malińska.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jan Myśliwiec.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zdzisław Nowakowski.pdf 937,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbigniew Rzeźnik.pdf 886,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Józef Stala.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dominik Surowiec.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Radosław Swół.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jarosław Szczerba.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krzysztof Szostak.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiesław Truniarz.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Magdalena Weryńska-Zarzecka.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jolanta Wolska.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Robert Wójcik.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Grzegorz Ziomek.pdf 873,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bogdan Bieniek - Pr...kiej w Mielcu 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się