2018-10-18

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Mielcu

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Mielcu wybranych na kadencję 2014-2018, zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed upływem kadencji:

 

1.      Bogdan Bieniek

 

2.      Jakub Blicharczyk

 

3.      Jakub Cena

 

4.      Janusz Chodorowski

 

5.      Stanisław Mieszkowski

 

6.      Danuta Pazdro

 

7.      Mariusz Ryniewicz

 

8.      Romuald Rzeszutek

 

9.      Zbigniew Rzeźnik

 

10.    Andrzej Skowron

 

11.    Stala Józef

 

12.    Dominik Surowiec

 

13.    Krzysztof Szostak

 

14.    Kazimierz Totoń

 

15.    Barbara Tutro

 

16.    Barbara Wdowiarz

 

17.    Mieczysław Wdowiarz

 

18.    Józef Witek

 

19.    Jolanta Wolska

 

20.    Marek Zalotyński

 

21.    Józef Zaskalski

 

22.    Andrzej Zemmel

 

23.    Marian Kokoszka - Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

 

 

Załączniki

  Bogdan Bieniek 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jakub Blicharczyk 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jakub Cena 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Janusz Chodorowski 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanisław Mieszkowski 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Danuta Pazdro 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mariusz Ryniewicz 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Romulad Rzeszutek 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgnigniew Rzeźnik 1020,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Skowron 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Józef Stala 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dominik Surowiec 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krzysztof Szostak 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kazimierz Totoń 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barbara Tutro 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barbara Wdowiarz 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mieczysław Wdowiarz 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Józef Witek 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jolanta Wolska 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marek Zalotyński 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Józef Zaskalski 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Zemmel 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marian Kokoszka - P...niczący Rady 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się