DRUKUJ
2019-05-09

Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Mielec

1. Bilans Gminy Miejskiej Mielec

 

2. Bilans z wykonania budzteu Gminy Miejskiej Mielec

 

3. Rachunek zysków i strat Gminy Miejskiej Mielec

 

4. Zmiany w funduszu Gminy Miejskiej Mielec

 

5. Informacja dodatkowa za 2018 Gminy Miejskiej Mielec

 

6. Korekta informacji dodatkowej za 2018 Gminy Miejskiej Mielec