DRUKUJ
2018-11-22

II Sesja Rady Miejskiej w Mielcu

    

Mielec, 21 listopada 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

II sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 listopada (środa) 2018 roku
o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
  oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek