DRUKUJ
2018-10-23

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec:

  1. Anna Karolina Rzeźnik
  2. Barbara Maria Smajdor-Dudek
  3. Jolanta Barbara Janik Grzech
  4. Jolanta Maria Dziaduła, Nowak - Z ukończeniem kadencji dyrektora z dn. 31.08.2018r.
  5. Tadeusz Leon Siemek - Na dzień upoważnienia do wydawania decyzji
  6. Tadeusz Leon Siemek - Na dzień odwołania upoważnienia do wydawania decyzji
  7. Tadeusz Witek - W związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  8. Urszula, Maria Rucka-Badura - Koniec kadencji dyrektora
  9. Waldemar, Roman Barnaś - Wg stanu na dzień objęcia funkcji