DRUKUJ
2018-08-31

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
OS-I.7222.55.1.2018.MD

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-I.7222.55.1.2018.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji, udzielającej Rado Sp. z o.o. Ławnica 20, 39-331 Chorzelów pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Mielcu na terenie SSE Euro-Park Mielec, przy ul. Wojska Polskiego 3 instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyczno-chemicznej odpadów niebezpiecznych. tj. instalacji do przetwarzania odpadowego sprzętu elektrycznego, płyek PCB oraz kabli telekomunikacyjnych i energetycznych - w załączniku