DRUKUJ
2018-08-24

Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr RZ.ZUZ.4.421.196.2018. EB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa rowu utwartego pn. Trześń Mała Stare Koryto w zakresie przykrycia go rurociągiem na działce ewid. nr 2415 w Mielcu, obręb Smoczka, woj. podkarpackie".