DRUKUJ
2017-09-14

Informacja Prezydenta Miasta Mielca

Informacja
Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 11 września 2017 r.

            Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2017 r. poz. 15),

  udostępnia się

 

do wglądu spis wyborców miasta Mielca w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mielcu zarządzonych na dzień 1 października 2017 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - pokój nr 5.