Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 358/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 358/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
11.09.2019 więcej
Zarządzenie nr 356/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 356/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod
budynkiem.
09.09.2019 więcej
Zarządzenie nr 325/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 325/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
23.08.2019 więcej
Zarządzenie nr 324/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 324/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy
23.08.2019 więcej
Zarządzenie NR 293/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie NR 293/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10 lipca
2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych
02.08.2019 więcej
Zarządzenie nr 309/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 309/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawei
ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod
budynkiem.
24.07.2019 więcej
Zarządzenie nr 302/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 302/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
użyczenia.
24.07.2019 więcej
Zarządzenie nr 311/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 311/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
23.07.2019 więcej
Zarządzenie nr 297/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 297/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
16.07.2019 więcej
Zarządzenie nr 298/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 298/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
12.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się