Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 400/ 2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 400/ 2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 30
października 2019r. w sprawie stypendiów sportowych
31.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 397/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 397/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedazy lokali mieszkalnych na rzecz
najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod
budynkiem.
24.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 393/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 393/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Mielec przeznaczonej do dzierżawy.
22.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 392/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 392/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Mielecprzeznaczonej do dzierżawy.
22.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 396/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 396/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
22.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 390/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 390/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
wynajmu, połozonej w budynku dworca autobusowego
18.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 387/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 387/2019 Prezydenta Miasta Mielca
17.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 378/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 27.09.2019 r.
Zarządzenie Nr 378/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
27.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych
do oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
27.09.2019 więcej
Zarządzenie nr 376/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 376/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
27.09.2019 więcej
Zarządzenie nr 367/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 367/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
użyczenia.
18.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się