Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1209/2018 Prezydenta Miasta Mielca
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie Mieleckiego
Parku Przemysłowego (...)
06.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1208/2018 Prezydenta Miasta Mielca
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie Mieleckiego
Parku Przemysłowego „B Wojsław" (...)
06.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1200/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1200/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
03.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1199/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1199/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
03.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1185/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1185/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przeznaczenia do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej,
części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Miejskiej Mielec.
29.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1183/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1183/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23
marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskich przezanczonych do dzierżawy.
26.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1177/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1177/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Mielec przeznaczonej do dzierżawy
21.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1176/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1176/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy
21.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1174/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1174/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy
21.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1157/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1157/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23
lutego 2018r.
05.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się