Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 511/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 511/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
30.01.2020 więcej
Zarządzenie nr 510/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 510/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
30.01.2020 więcej
Zarządzenie nr 509/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 509/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
30.01.2020 więcej
Zarządzenie 497/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie 497/2020 Prezydenta Miasta Mielca
24.01.2020 więcej
Zarządzenie nr 479/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 479/2020 Prezydenta Miasta Mielca
09.01.2020 więcej
Zarządzenie nr 473/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 473/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
03.01.2020 więcej
Zarządzenie nr 455/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 455/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do zamiany.
19.12.2019 więcej
Zarządzenie nr 450/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 450/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali
mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej
części
17.12.2019 więcej
Zarządzenie nr 439/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 6 grudnia 2019 r.
Zarządzenie nr 439/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 6
grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali
przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w trybie
bezprzetargowym
07.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 427/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 427/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 25
listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych.
26.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się