Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 551/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 551/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie
10.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 552/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 552/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
10.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 554/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 554/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy
10.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 530/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 530/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie uchylono Zarządzeniem nr 549/2020 Prezydenta mIasta
Mielca z dnia 3 marca 2020
18.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 525.2020 z dn. 5 lutego 2020 r.
Zarządzenie Nr 525.2020 z dn. 5 lutego 2020 r. w sprawie
stypendiów sportowych
07.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 505/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 505/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
04.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 491/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 491/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
04.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 503/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 503/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
04.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 513/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 513/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29
stycznia 2020 r. w sprawie przyznania środków i ich wysokości
na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
30.01.2020 więcej
Zarządzenie nr 512/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 512/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
30.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się