Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 268/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 268/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
25.06.2019 więcej
Zarządzenie nr 258/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 258/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków na rzecz najemców wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu pod budynkiem
13.06.2019 więcej
Zarządzenie nr 253/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 253/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości miejskich
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
10.06.2019 więcej
Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Mielec przeznaczonej do
zamiany.
10.06.2019 więcej
Zarządzenie nr 248/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 248/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
użyczenia
05.06.2019 więcej
Zarządzenie NR 236/ 2019 Prezydenta Miasta Mielca z 22 maja 2019r.
Zarządzenie NR 236/ 2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 maja
2019r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
22.05.2019 więcej
Zarządzenie nr 228/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 228/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
17.05.2019 więcej
Zarządzenie nr 230/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 230/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy
17.05.2019 więcej
Zarządzenie NR 232_2019 Przeydenta Miasta Mielca z dnia 16.05.2019 r.
Zarządzenie NR 232_2019 Przeydenta Miasta Mielca z dnia
16.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na
realizację przez organizacje pozarządowe zadania publicznego
(...)
16.05.2019 więcej
Zarządzenie nr 211/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 211/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości miejskich
przeznaczonych do zamiany
07.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się