Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 629/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 629/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu lokali przeznacznych do oddania w najem na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
12.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 624/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 624/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
11.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 607/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 607/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
15.04.2020 więcej
Zarządzenie nr 606/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 606/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
15.04.2020 więcej
Zarządzenie nr 605/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 605/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
15.04.2020 więcej
Zarządzenie nr 604/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 604/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
15.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 597/2020 Prezydenta Miasta Mielec
Zarządzenie w sprawie ustalenia warunków sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze
sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.
06.04.2020 więcej
Zarządzenie nr 567/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 567/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowum lokali
mieszkalnych na rzecz najemców
18.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 563/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 563/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
użyczenia.
17.03.2020 więcej
Zarządzenie NR 555/ 2020 Prezydenta Miasta Mielca z dn. 9 marca 2020r.
Zarządzenie NR 555/ 2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 9 marca
2020r. w sprawie stypendiów sportowych.
11.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się