Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 488/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 13.04.2016 r.
Zarządzenie Nr 488/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
13.04.2016 r. w sprawie cofnięcia i przyznania stypendiów
sportowych.
15.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 482/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 07.04.2016r.
Zarządzenie Nr 482/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 7
kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskich przeznaczonych do dzierżawy.
08.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 05.04.2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje pozarządowe
07.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 464/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29.03.2016 r.
w sprawie przyznania dotacji i ich wysokości na rzecz
organizacji pozarządowych.
31.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 471/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29.03.2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do dzierżawy położonej w Mielcu.
31.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 467/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29.03.2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do dzierżawy.
31.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 466/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29.03.2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do dzierżawy.
31.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 465/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29.03.2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do dzierżawy.
31.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 472/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29.03.2016r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie Mieleckiego
Parku Przemysłowego "B Wojsław"
30.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 463/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29.03.2016 r.
w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
29.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się