Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 523/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17.05.2016r.
Zarządzenie Nr 523/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17 maja
2016r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców.
23.05.2016 więcej
Zarządzenie Nr 518/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 11.05.2016 r.
Zarządzenie Nr 518/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
11.05.2016 r. w sprawie powołania członków Mieleckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego ...
16.05.2016 więcej
Zarządzenie Nr 509/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 04.05.2016 r.
Zarządzenie Nr 509/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
04.05.2016 r. w sprawie przyznania dotacji i ich wysokości na
rzecz organizacji pozarządowych
05.05.2016 więcej
Zarządzenie Nr 508/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29.04.2016r.
Zarządzenie Nr 508/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29
kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości
miejskiej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika
wieczystego.
04.05.2016 więcej
Zarządzenie Nr 507/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 28.04.2016 r.
Zarządzenie Nr 507/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
28.04.2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec
29.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 502/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 26.04.2016r.
Zarządzenie Nr 502/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 26
kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskiej przeznaczonej do dzierżawy.
27.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 499/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 26.04.2016 r.
Zarządzenie Nr 499/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
26.04.2016 r.w sprawie ogłoszenia wyników głosowania na
członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
26.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 497/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19.04.2016r .
Zarządzenie Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19
kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskiej przeznaczonej do dzierżawy.
21.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19.04.2016r.
Zarządzenie Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19
kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
miejskiej przeznaczonej do dzierżawy.
21.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 495/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19.04.2016 r.
Zarządzenie Nr 495/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
19.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Mielcu oraz ...
20.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się