Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 410/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 01.02.2016 r.
w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych na
rzecz najemców wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu
16.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 405/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 28.01.2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do dzierżawy
16.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 396/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22.01.2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do dzierżawy
16.02.2016 więcej
16.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 392/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 21.01.2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
16.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 387/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19.01.2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika
wieczystego
16.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 386/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 18.01.2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do dzierżawy
16.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 383/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12.01.2016 r.
w sprawie przyznania dotacji celowych i ich wysokości na rzecz
klubów sportowych
16.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 382/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12.01.2016 r.
w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na wsparcie
realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Mielec przez kluby
sportowe
16.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 384/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 13.01.2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje pozarządowe
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i
młodzieży.
16.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się