Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 701/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 701/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
03.07.2020 więcej
Zarządzenie nr 687/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 687/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na
rzecz użytkownika wieczystego.
30.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 690/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 6902020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 25
czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
realizacje zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec.
26.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 683/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 683/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali
mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej
części gruntu pod budynkiem
23.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 673/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 673/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany.
23.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 675/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 675/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
19.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 674/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 674/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
19.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 680/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 680/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
17.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 672/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 672/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem na
czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
16.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie
08.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się