Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 740/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 740/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
położonej w Mielcu.
20.08.2020 więcej
Zarządzenie nr 725/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 725/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali
mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej
17.08.2020 więcej
Zarządzenie nr 727/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 727/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
14.08.2020 więcej
Zarządzenie nr 726/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 726/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
14.08.2020 więcej
Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie
Dotacja celowa z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie
powietrza.
30.07.2020 więcej
Zarządzenie nr 715/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 715/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 21 lipca
2020 r. w sprawie przyznania środków i ich wysokości na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
21.07.2020 więcej
Zarządzenie Nr 707/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 707/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10 lipca
2020 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
20.07.2020 więcej
Zarządzenie Nr 713/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 713/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 16 lipca
2020 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze
sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
17.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 703/2020 PREZYDENTA MIASTA MIELCA
ZARZĄDZENIE NR 703/2020 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 7 lipca
2020 r. w sprawie przyznania środków i ich wysokości na
realizacje zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
09.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 703/2020 PREZYDENTA MIASTA MIELCA
ZARZĄDZENIE NR 703/2020 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 7 lipca
2020 r. w sprawie przyznania środków i ich wysokości na
realizacje zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
09.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się